Xuân Quý Mão 2023, Lễ khai ấn đền Trần - Nam Định được tổ chức trở lại

Xuân Quý Mão 2023, Lễ khai ấn đền Trần - Nam Định được tổ chức trở lại

Xuân Quý Mão 2023, Lễ khai ấn đền Trần - Nam Định được tổ chức trở lại

Nội dung: Chiều 6/12, lãnh đạo UBND thành phố Nam Định (Nam Định) cho biết, sau 3 năm (từ 2020-2022) phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, Lễ hội khai ấn đền Trần - Nam Định (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) Xuân Quý Mão 2023 được Thường trực Tỉnh ủy Nam Định cho phép tổ chức trở lại.