Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh gây tranh cãi khi thuyết giảng

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh gây tranh cãi khi thuyết giảng "nghiệp kiếp trước"?

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh gây tranh cãi khi thuyết giảng "nghiệp kiếp trước"?

Nội dung: Gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng . Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/tru-tri-chua-ba-vang-thich-truc-thai-minh-gay-tranh-cai-khi-thuyet-giang-nghiep-kiep-truoc-c14180.htm