Sự kiện hôm nay: Toà án cấp cao xử phúc thẩm vụ ông Đỗ Hữu Ca

Sự kiện hôm nay: Toà án cấp cao xử phúc thẩm vụ ông Đỗ Hữu Ca

Sự kiện hôm nay: Toà án cấp cao xử phúc thẩm vụ ông Đỗ Hữu Ca

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/su-kien-hom-nay-toa-an-cap-cao-xu-phuc-tham-vu-ong-do-huu-ca-c14189.htm