Tổng thống Putin thăm Việt Nam-Tuyên bố chung Việt Nam-Nga sẽ có gì?

Tổng thống Putin thăm Việt Nam-Tuyên bố chung Việt Nam-Nga sẽ có gì?

Tổng thống Putin thăm Việt Nam-Tuyên bố chung Việt Nam-Nga sẽ có gì?

Nội dung: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm trong tình hình mới. Theo Emdep:https://emdep.vn/nhip-songs-c/tong-thong-putin-tham-viet-nam-tuyen-bo-chung-viet-nam-nga-se-co-gi-c14182.htm