"Hệ tư tưởng" Mộng Kha: Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên: "Xem quá 180 phút", sư tử cũng hóa mèo

"Hệ tư tưởng" Mộng Kha: Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên: "Xem quá 180 phút", sư tử cũng hóa mèo

Nội dung: Thời gian gần đây TikToker Mộng Kha trở thành “hệ tư tưởng” mới được nhiều người học theo bởi sự dịu dàng, nữ tính, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên”. Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/he-tu-tuong-mong-kha-di-nhe-noi-khe-cuoi-duyen-xem-qua-180-phut-su-tu-cung-hoa-meo-c14186.htm