Tổng thống LB Nga Vladimir Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nội dung: Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của Liên bang Nga; mối quan hệ hai nước đã được thử thách qua thời gian. Theo Emdep: