Xét xử Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Xét xử Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Xét xử Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/xet-xu-truong-my-lan-cung-85-bi-cao-trong-vu-an-xay-ra-tai-tap-doan-van-thinh-phat-c14086.htm