Vụ xét xử dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi: Bố và dì ghẻ đã đến tòa, an ninh siết chặt

Vụ xét xử dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi: Bố và dì ghẻ đã đến tòa, an ninh siết chặt

Vụ xét xử dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi: Bố và dì ghẻ đã đến tòa, an ninh siết chặt

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/vu-xet-xu-di-ghe-bao-hanh-be-8-tuoi-bo-va-di-ghe-da-den-toa-an-ninh-siet-chat-c13596.htm