Vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11kg ma túy: Công an triệu tập một người có vai trò môi giới

Vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11kg ma túy: Công an triệu tập một người có vai trò môi giới

Vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11kg ma túy: Công an triệu tập một người có vai trò môi giới

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/vu-4-nu-tiep-vien-vietnam-airlines-mang-hon-11kg-ma-tuy-cong-an-trieu-tap-mot-nguoi-co-vai-tro-moi-gioi-c13577.htm