Tiết lộ về thân thế cô đồng bổ cau xem bói đúng nhận sai cãi gây xôn xao MXH

Tiết lộ về thân thế cô đồng bổ cau xem bói đúng nhận sai cãi gây xôn xao MXH

Tiết lộ về thân thế cô đồng bổ cau xem bói đúng nhận sai cãi gây xôn xao MXH

Nội dung: Theo Chủ tịch UBND phường Hiến Thành, trước đây cô đồng Tr.H vẫn bán giò, chả phụ giúp bố mẹ. Thỉnh thoảng, người này có trở về căn nhà của bố mẹ để sinh sống.