Người Việt đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Người Việt đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Người Việt đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Nội dung: Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" được đúc năm 1823 thời vua Minh Mạng (1820 - 1841), chất liệu bằng vàng, nặng 10,78 kg.