Làm ăn thua lỗ, người đàn ông đi cướp ngân hàng

Làm ăn thua lỗ, người đàn ông đi cướp ngân hàng

Làm ăn thua lỗ, người đàn ông đi cướp ngân hàng

Nội dung: Tại cơ quan công an, Trần Văn Thuyết khai nhận làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có tiền trả nợ.