Hà Nội: 2 người đàn ông trẻ tuổi tử vong vì sốt xuất huyết

Hà Nội: 2 người đàn ông trẻ tuổi tử vong vì sốt xuất huyết

Hà Nội: 2 người đàn ông trẻ tuổi tử vong vì sốt xuất huyết

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/tin-nong-phap-luat/ha-noi-2-nguoi-dan-ong-tre-tuoi-tu-vong-vi-sot-xuat-huyet-20221121222528168.htm