Gần 700 học sinh một huyện sốt cao, 1 trường hợp tử vong

Gần 700 học sinh một huyện sốt cao, 1 trường hợp tử vong

Gần 700 học sinh một huyện sốt cao, 1 trường hợp tử vong

Nội dung: Tính từ ngày 24/10 đến nay, toàn huyện Chợ Đồn có 736 trong số hơn 10.000 học sinh nghỉ học, trong đó 698 em ốm, sốt; 38 em còn lại nghỉ học vì nhiều lý do như đau chân, đau bụng...