Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỗ 160 tỉ trong năm đầu tiên hoạt động

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỗ 160 tỉ trong năm đầu tiên hoạt động

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỗ 160 tỉ trong năm đầu tiên hoạt động

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/duong-sat-cat-linh-ha-dong-lo-160-ti-trong-nam-dau-tien-hoat-dong-c13652.htm