Diễn biến mới vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương

Diễn biến mới vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương

Diễn biến mới vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương

Nội dung: Quá trình điều tra, công an xác định có ba người liên quan đến vụ lột đồ, cắt tóc cô gái giữa đường. Theo Emdep:https://emdep.vn/nhip-songs-c/dien-bien-moi-vu-co-gai-bi-lot-do-cat-toc-giua-duong-o-binh-duong-c13716.htm