Cãi nhau vì mượn điếu cày, 1 thanh niên bị phang tử vong

Cãi nhau vì mượn điếu cày, 1 thanh niên bị phang tử vong

Cãi nhau vì mượn điếu cày, 1 thanh niên bị phang tử vong

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/tin-nong-phap-luat/cai-nhau-vi-muon-dieu-cay-1-thanh-nien-bi-phang-tu-vong-20220815123009171.htm