Đội lốt gạo tám Điện Biên lừa người tiêu dùng

Đội lốt gạo tám Điện Biên lừa người tiêu dùng

Đội lốt gạo tám Điện Biên lừa người tiêu dùng

Nội dung: Thực phẩm sạch hay bẩn ngày 5/3 -Hiện nay, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc lai tạo giống lúa chất lượng cao mà nhiều loại gạo ngon, nổi tiếng đã ra đời và đến được tay người tiêu dùng.