Cục quản lý thị trường kiểm tra hai địa điểm kinh doanh lớn của Tp.HCM

Cục quản lý thị trường kiểm tra hai địa điểm kinh doanh lớn của Tp.HCM

Cục quản lý thị trường kiểm tra hai địa điểm kinh doanh lớn của Tp.HCM

Nội dung: An ninh 24h + Cục quản lý thị trường kiểm tra hai địa điểm kinh doanh lớn của Tp.HCM + Ý kiến xung quanh đề xuất bổ sung sinh viên y khoa vào lực lượng dự bị chống dịch SARS-CoV-2 + Bản án hành chính có hiệu lực: 6 năm vẫn chưa thi hành + Bỏ phố về quê: Cuộc dịch chuyển cần nhiều hành trang