Bắc Kạn: Chuyển biến tích cực về an ninh trật tự các địa bàn trọng điểm

Bắc Kạn: Chuyển biến tích cực về an ninh trật tự các địa bàn trọng điểm

Bắc Kạn: Chuyển biến tích cực về an ninh trật tự các địa bàn trọng điểm

Nội dung: + Thứ trưởng Lương Quang Tam thăm và làm việc tại Công an tỉnh Lào Cai + Bắc Kạn: Chuyển biến tích cực về an ninh trật tự các địa bàn trọng điểm