Xuân Bắc lớn tiếng quát mắng bạn thân Tự Long, chuyện gì xảy ra?

Xuân Bắc lớn tiếng quát mắng bạn thân Tự Long, chuyện gì xảy ra?

Xuân Bắc lớn tiếng quát mắng bạn thân Tự Long, chuyện gì xảy ra?

Nội dung: Xuân Bắc và Tự Long là đôi bạn thân tri kỷ đáng ngưỡng mộ của làng phim ảnh Việt. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/xuan-bac-lon-tieng-quat-mang-ban-than-tu-long-chuyen-gi-xay-ra-c13783.htm