Đây mới là nguyên nhân Nine Naphat chia tay Baifern Pimchanok?

Đây mới là nguyên nhân Nine Naphat chia tay Baifern Pimchanok?

Đây mới là nguyên nhân Nine Naphat chia tay Baifern Pimchanok?

Nội dung: "Không cần đổ lỗi cho ai cả, là do bản thân tôi chưa quản lý và xử lý ổn thỏa các mối quan hệ", Nine Naphat nói rằng bản thân gặp khó khăn trong việc cân bằng thời gian giữa bạn gái và mẹ - nữ minh tinh nổi tiếng một thời kiêm cựu Á hậu Pimpaka Siangsomboon (Moo).