Xoài Non:

Xoài Non: "Vì em thua Hiếu 13 tuổi, nên trong đầu Hiếu luôn mặc định là em sai"

Xoài Non: "Vì em thua Hiếu 13 tuổi, nên trong đầu Hiếu luôn mặc định là em sai"

Nội dung: Xoài Non cũng từng hỏi Xemesis rằng: “Nếu em vô sinh thì anh có đi lấy người khác không?”. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/xoai-non-vi-em-thua-hieu-13-tuoi-nen-trong-dau-hieu-luon-mac-dinh-la-em-sai-c14159.htm