Tuấn Hưng - Duy Mạnh cuộc chiến chấm dứt:  Từ nay nước sông không phạm nước giếng

Tuấn Hưng - Duy Mạnh cuộc chiến chấm dứt: Từ nay nước sông không phạm nước giếng

Tuấn Hưng - Duy Mạnh cuộc chiến chấm dứt: Từ nay nước sông không phạm nước giếng

Nội dung: Tuấn Hưng và Duy Mạnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau những bài đăng "chọc" nhau.