Tú Vi thừa nhận buồn khi bị khán giả chỉ trích khi tham gia

Tú Vi thừa nhận buồn khi bị khán giả chỉ trích khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Tú Vi thừa nhận buồn khi bị khán giả chỉ trích khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Nội dung: Tú Vi là một trong những gương mặt nổi bật khi tham gia Chị đẹp nhưng lại sớm bị loại. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/tu-vi-thua-nhan-buon-khi-bi-khan-gia-chi-trich-khi-tham-gia-chi-dep-dap-gio-re-song-c14041.htm