Tín Nguyễn: 'Khán giả từng nói bỏ xem Lật mặt 7 nếu tôi tham gia'

Tín Nguyễn: 'Khán giả từng nói bỏ xem Lật mặt 7 nếu tôi tham gia'

Tín Nguyễn: 'Khán giả từng nói bỏ xem Lật mặt 7 nếu tôi tham gia'

Nội dung: Tín Nguyễn cho biết cô rất áp lực và lo lắng khi nhận vai Tư Thắm trong phim "Lật mặt". Diễn viên trẻ thậm chí nhiều đêm mất ngủ vì căng thẳng. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/tin-nguyen-khan-gia-tung-noi-bo-xem-lat-mat-7-neu-toi-tham-gia-c14147.htm