Tàn Đầy

Tàn Đầy

Tàn Đầy

Nội dung: "Tàn đầy" là một trong những sáng tác mới nhất của Minh Châu. Ca khúc đem tới một cảm giác buồn sầu cho người nghe, tiếng đàn nhanh và chậm đan xen tượng chưng cho sự lên xuống của cuộc đời cũng như các mối tình.