Ông Khốt Buồn

Ông Khốt Buồn

Ông Khốt Buồn

Nội dung: Nếu như tất cả các bạn nhỏ trên thế giới này ai ai cũng thật là ngoan ngoãn, ngoan ngoãn tới mức không hề có một chút lỗi nào cả thì sao nhỉ? Chắc là người lớn họ sẽ vui lắm, vì họ chẳng cần phải trông nom nhắc nhở hay quát mắng gì cả. Họ sẽ có thể đi làm mà không cần nghĩ ngợi, nhưng có chắc là tất cả người lớn đều mong vậy không nhỉ? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta hãy theo dõi tiểu phẩm mang tên ''Ông Khốt buồn'' này nhé.