Tạm dừng phát sóng hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Minh - Decao trên VTV

Tạm dừng phát sóng hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Minh - Decao trên VTV

Tạm dừng phát sóng hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Minh - Decao trên VTV

Nội dung: Đơn vị sản xuất chương trình "Mẹ siêu nhân" thông báo tạm dừng phát sóng hình ảnh của gia đình Lâm Minh - Decao. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/tam-dung-phat-song-hinh-anh-cua-nghe-si-lam-minh-decao-tren-vtv-c14154.htm