Phía Thiên An lên tiếng:

Phía Thiên An lên tiếng: "Những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan chuyển khoản 300 triệu là bịa đặt!"

Phía Thiên An lên tiếng: "Những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan chuyển khoản 300 triệu là bịa đặt!"

Nội dung: Đại diện của Thiên An đã lập tức làm rõ thông tin đang được bàn tán lan truyền trên mạng xã hội. Theo Emdep: https://emdep.vngiai-tris-c/phia-thien-an-len-tieng-nhung-tin-don-lan-truyen-tren-mang-xa-hoi-lien-quan-chuyen-khoan-300-trieu-la-bia-dat-c14155.htm