Phạm Thoại đăng clip hậu đám cưới

Phạm Thoại đăng clip hậu đám cưới "chấn động", bị phản ứng vì "trôn" quá mức

Phạm Thoại đăng clip hậu đám cưới "chấn động", bị phản ứng vì "trôn" quá mức

Nội dung: Sau đám cưới “chấn động” mạng xã hội, Phạm Thoại đăng tải clip tóm tắt ngày cưới với bình luận “Cá tháng 4 vui vẻ nhé”. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/pham-thoai-dang-clip-hau-dam-cuoi-chan-dong-bi-phan-ung-vi-tron-qua-muc-c14111.htm