Park Min Young cảnh báo về hậu quả của màn ép cân còn 37kg

Park Min Young cảnh báo về hậu quả của màn ép cân còn 37kg

Park Min Young cảnh báo về hậu quả của màn ép cân còn 37kg

Nội dung: Quá trình này để lại hậu quả khó lường đối với sức khoẻ của Park Min Young, đơn cử như teo cơ, rụng tóc và táo bón. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/park-min-young-canh-bao-ve-hau-qua-cua-man-ep-can-con-37kg-c14050.htm