Dân Ca Đồng Bằng Bắc Bộ - Hát Thầm

Dân Ca Đồng Bằng Bắc Bộ - Hát Thầm

Dân Ca Đồng Bằng Bắc Bộ - Hát Thầm

Nội dung: Dân ca Việt Nam là một thể loại âm nhạc cổ truyền của Việt Nam, hiện vẫn đang được sáng tác.