Nối gót Puka, Diễm My 9X xác nhận sẽ lên xe hoa vào 21/12

Nối gót Puka, Diễm My 9X xác nhận sẽ lên xe hoa vào 21/12

Nối gót Puka, Diễm My 9X xác nhận sẽ lên xe hoa vào 21/12

Nội dung: Thông tin về đám cưới của Diễm My 9X thu hút sự quan tâm từ khán giả. Theo Emdep: https://emdep.vn/emdeptv-v/noi-got-puka-diem-my-9x-xac-nhan-se-len-xe-hoa-vao-2112-c14002.htm