Những hình ảnh xót xa ở Hà Giang: 3 người chết, thiệt hại khoảng 9,5 tỷ đồng

Những hình ảnh xót xa ở Hà Giang: 3 người chết, thiệt hại khoảng 9,5 tỷ đồng

Những hình ảnh xót xa ở Hà Giang: 3 người chết, thiệt hại khoảng 9,5 tỷ đồng

Nội dung: Những hình ảnh xót xa ở Hà Giang: 3 người chết, thiệt hại khoảng 9,5 tỷ đồng. Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/nhung-hinh-anh-xot-xa-o-ha-giang-3-nguoi-chet-thiet-hai-khoang-95-ty-dong-c14165.htm