MC Mai Ngọc có động thái gì giữa tin đồn chồng cũ có người yêu mới?

MC Mai Ngọc có động thái gì giữa tin đồn chồng cũ có người yêu mới?

MC Mai Ngọc có động thái gì giữa tin đồn chồng cũ có người yêu mới?

Nội dung: Mới đây, thông tin chồng cũ của MC Mai Ngọc có người yêu mới gây xôn xao mạng xã hội. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/mc-mai-ngoc-co-dong-thai-gi-giua-tin-don-chong-cu-co-nguoi-yeu-moi-c14142.htm