Luyện Đọc Cùng Con:  Âm X-T

Luyện Đọc Cùng Con: Âm X-T

Luyện Đọc Cùng Con: Âm X-T

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hạnh làm quen với Âm X_T và những đồ vật mang tên Âm này nhé.