'Lật mặt 7' vào top ba phim Việt ăn khách nhất

'Lật mặt 7' vào top ba phim Việt ăn khách nhất

'Lật mặt 7' vào top ba phim Việt ăn khách nhất

Nội dung: "Lật mặt 7" của Lý Hải đạt 428 tỷ đồng, vượt "Bố già" của Trấn Thành (427 tỷ), vào top ba phim Việt ăn khách nhất, xếp sau "Mai" (524 tỷ).