Hôm nay tôi buồn

Hôm nay tôi buồn

Hôm nay tôi buồn

Nội dung: Cover: Trúc Hà Guitar: Sỹ Thắng