Đường tình trắc trở của diễn viên Thu Quỳnh: Ly hôn sau 1 năm, lần 2 có bầu giấu kín danh tính

Đường tình trắc trở của diễn viên Thu Quỳnh: Ly hôn sau 1 năm, lần 2 có bầu giấu kín danh tính "nửa kia"

Đường tình trắc trở của diễn viên Thu Quỳnh: Ly hôn sau 1 năm, lần 2 có bầu giấu kín danh tính "nửa kia"

Nội dung: Diễn viên Thu Quỳnh gây bất ngờ vì xác nhận làm mẹ đơn thân lần 2 khi đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ.