Diva Mỹ Linh lên tiếng khi có khán giả nhắc nhở vì mặc đồ ngắn khi biểu diễn

Diva Mỹ Linh lên tiếng khi có khán giả nhắc nhở vì mặc đồ ngắn khi biểu diễn

Diva Mỹ Linh lên tiếng khi có khán giả nhắc nhở vì mặc đồ ngắn khi biểu diễn

Nội dung: Diva Mỹ Linh đã có bài đăng chia sẻ về việc khán giả nhận xét mặc đồ ngắn khi trình diễn.