Diva Hồng Nhung nói gì khi bị đồn xin rút trước chung kết

Diva Hồng Nhung nói gì khi bị đồn xin rút trước chung kết "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"?

Diva Hồng Nhung nói gì khi bị đồn xin rút trước chung kết "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"?

Nội dung: "Chị đại" Hồng Nhung vừa có chia sẻ trước thềm chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/diva-hong-nhung-noi-gi-khi-bi-don-xin-rut-truoc-chung-ket-chi-dep-dap-gio-re-song-c14042.htm