Diệp Lâm Anh khẳng định

Diệp Lâm Anh khẳng định "không quan tâm" nếu có chuyện "Chị đẹp" nào đó giận nhau trong chương trình

Diệp Lâm Anh khẳng định "không quan tâm" nếu có chuyện "Chị đẹp" nào đó giận nhau trong chương trình

Nội dung: Diệp Lâm Anh vừa có chia sẻ thú vị sau 5 công diễn bùng nổ tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/diep-lam-anh-khang-dinh-khong-quan-tam-neu-co-chuyen-chi-dep-nao-do-gian-nhau-trong-chuong-trinh-c14047.htm