Đi mua sắm cùng bạn trai, Nam Em vướng tranh cãi vì 1 hành động

Đi mua sắm cùng bạn trai, Nam Em vướng tranh cãi vì 1 hành động

Đi mua sắm cùng bạn trai, Nam Em vướng tranh cãi vì 1 hành động

Nội dung: Nam Em bị chỉ trích vì hành động thản nhiên ngồi trong xe đẩy livestream trong siêu thị. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/di-mua-sam-cung-ban-trai-nam-em-vuong-tranh-cai-vi-1-hanh-dong-c14064.htm