Dê Trắng Và Dê Đen

Dê Trắng Và Dê Đen

Dê Trắng Và Dê Đen

Nội dung: Bản lĩnh, lạc quan luôn là sự chinh phục lớn của mỗi bản thân chúng ta, để có bản lĩnh đương đầu với những khó khăn đấy ! Thì các bạn nhỏ của chúng ta phải biết tự tin trong mọi khó khăn và thử thách, vì tự tin cho ta sức mạnh hơn rất nhiều ! Để có một bản lĩnh như thế nào, thì các bạn nhỏ chào đón tiểu phẩm của cụ Khốt và bạn Tũn của chúng ta với lối hài hước và dí dỏm nha.