Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Quỹ Đen (P.2)

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Quỹ Đen (P.2)

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Quỹ Đen (P.2)

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.