Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Đổ Vỏ

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Đổ Vỏ

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Đổ Vỏ

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.