Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt bắt chước Lotus Walk của Ngọc Châu ở Miss Universe 2022

Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt bắt chước Lotus Walk của Ngọc Châu ở Miss Universe 2022

Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt bắt chước Lotus Walk của Ngọc Châu ở Miss Universe 2022

Nội dung: Theo emdep.vn: https://emdep.vn/giai-tris-c/dan-my-nhan-viet-dong-loat-bat-chuoc-lotus-walk-cua-ngoc-chau-o-miss-universe-2022-c13463.htm