Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt bắt chước Lotus Walk của Ngọc Châu ở Miss Universe 2022

Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt bắt chước Lotus Walk của Ngọc Châu ở Miss Universe 2022

Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt bắt chước Lotus Walk của Ngọc Châu ở Miss Universe 2022

Nội dung: Màn catwalk của Ngọc Châu trong vòng Bán kết của Miss Universe 2022 đã "gây bão" trong cộng đồng sắc đẹp Việt.