Chi Pu trả lời cực khéo khi được hỏi về việc tăng giá

Chi Pu trả lời cực khéo khi được hỏi về việc tăng giá "cát-xê" sau "Đạp Gió 2023"

Chi Pu trả lời cực khéo khi được hỏi về việc tăng giá "cát-xê" sau "Đạp Gió 2023"

Nội dung: Sau khi xác nhận tham gia phim điện ảnh "Người Mặt Trời", Chi Pu đã xuất hiện tại buổi giới thiệu dự án. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/chi-pu-tra-loi-cuc-kheo-khi-duoc-hoi-ve-viec-tang-gia-cat-xe-sau-dap-gio-2023-c13991.htm