Chi Pu bắt trend mũ lông từ idol Kpop, hóa công chúa tuyết trong ngày lạnh giá

Chi Pu bắt trend mũ lông từ idol Kpop, hóa công chúa tuyết trong ngày lạnh giá

Chi Pu bắt trend mũ lông từ idol Kpop, hóa công chúa tuyết trong ngày lạnh giá

Nội dung: Theo Emdepvn: https://emdep.vn/mac-dep-v/hi-u-bat-trend-mu-long-tu-idol-pop-hoa-cong-chua-tuyet-trong-ngay-lanh-gia-c13451.htm